Tekrarlayan Gebelik Kayıpları ve Nedenleri

Tekrarlayan Gebelik Kayıpları ve Nedenleri

Tekrarlayan gebelik kayıpları klasik olarak üç veya daha fazla ardışık gebelik kaybının meydana gelmesi olarak tanımlanır ancak Amerikan Üreme Tıbbı Derneği (ASRM) yakın zamanda tekrarlayan gebelik kaybını iki veya daha fazla gebelik kaybı olarak yeniden tanımladı. Gebelik kaybı, klinik olarak tanınan (ultrasonda görülen veya kayıptan sonra dokudan teşhis edilen) ve istem dışı olarak 20 haftadan önce biten gebeliktir.

Gebelik kayıpları yani düşükler yaygındır ve tüm gebeliklerin yüzde 15-20'sinde, genellikle ilk trimesterde (13 haftaya kadar) görülür. Bir veya iki düşük, tek başına gelecekteki kısırlığın göstergesi değildir. Genellikle çiftler iki gebelik kaybından sonra yardım almadan sağlıklı çocuk sahibi olur ancak canlı doğum yapmadıysanız ve iki veya daha fazla düşük yaptıysanız, olası nedenlere daha yakından bakmak isteyebilirsiniz.

Düşük türleri nelerdir?

Tekrarlayan gebelik kayıplarının birçok nedeni vardır ancak genellikle iki gruba erken ve geç olarak iki gruba ayrılır. Tekrarlayan erken düşükler (ilk trimesterde) genellikle embriyonun genetik veya kromozomal problemlerinden kaynaklanır ve kayıpların yüzde 50-80'i anormal kromozomal sayıya sahiptir. Rahimdeki yapısal sorunlar da erken düşükte rol oynayabilir. Tekrarlayan geç düşükler, uterus anormalliklerinin, otoimmün sorunların, yetersiz serviksin veya erken doğumun bir sonucu olabilir.

Tekrarlayan düşükler inceleme gerektirir. Hastanelerde çeşitli testlerle tekrarlayan gebelik kaybının nedenleri araştırılır. Bunlar;

  • Anatomik test / sonografi (ultrason testi veya HSG / X-ışını)
  • Otoimmün bozuklukların test edilmesi (3 veya daha fazla kayıp durumunda)
  • İnsülin direnci, diyabet, tiroid ve hipofiz bezleriyle ilgili diğer endokrinopatilerin test edilmesi
  • Kayıplardan sonra kromozom testi
  • Kan pıhtılaşması testleri

Tekrarlayan gebelik kayıplarına ne sebep olur?

Genellikle düşüklerin nedeni belli olmamakla birlikte birçok hasta başarılı bir üçüncü hamilelik geçirir. İki düşükten sonra bile, üçüncü hamileliğinizin canlı doğumla sonlanma şansı yüzde 65'tir. Bununla birlikte, bir neden keşfedilirse, düzeltilmesi kolay olabilir ve bu noktada nedeni bulmak, daha fazla kayıp ve duygusal stresi önleyebilir.

  • Genetik (embriyo veya ebeveynler): Embriyonun random kromozomal anormallikleri yaygındır ve tüm ilk trimester tekrarlayan gebelik kayıplarının yüzde 50-80'ini oluşturur. Bununla birlikte, tekrarlayan gebelik kayıplarına katkıda bulunabilecek bazı kromozom anormalliklerinin tekrar tekrar geçtiği zamanlar vardır. İki veya daha fazla kaybınız olduysa, siz ve eşiniz dengeli bir translokasyonu kontrol etmek için bir karyoptipi düşünmelisiniz. Her iki ebeveynde dengeli bir translokasyon bulma şansı yüzde 4'tür.

Bazı tekrarlayan gebelik kaybı vakalarında, preimplantasyon genetik test ile in vitro fertilizasyon (tüp bebek) düşünülebilir.

  • Rahim anomalileri: Tekrarlanan tüm düşüklerin yaklaşık yüzde 15'i yapısal bir uterus (rahim) probleminden kaynaklanır. Rahim anormallikleri, çift rahim, bir duvarla bölünmüş rahim (septat uterus) veya daha az yaygın olan doğumsal sorunlar olabilir.

Bazı kadınlar için miyom veya polip sorunları da vardır. Bunlar rahim içinde herhangi bir yerde meydana gelebilen, hamileliğe etkisi olmayan veya sorunlara neden olabilen büyümelerdir.

Rahim içi yara izi de düşüklere neden olabilir. Bu sorunların çoğu, gebe kalmadan önce ameliyatla çözülebilir ve böylece sağlıklı bir hamilelik şansınız artar.

  • Endokrin sorunları: İncelenmesi gereken endokrin sorunları arasında tiroid ve hipofiz bezi hastalıkları, diyabet veya polikistik yumurtalık sendromu bulunur. Bunlar arasında luteal faz yetmezliği (LPD) bulunur. Geçmişte progesteron tedavisi popülerdi ancak, ampirik progesteron tedavisinin faydasını gösteren çok az çalışma vardır.  
  • Otoimmün hastalıklar - Antifosfolipid antikor sendromu: İmmünolojik problemler, anne, gelişen fetüse yol açan kan damarlarında dolaylı olarak pıhtılaşmaya neden olan antikorlar ürettiğinde ortaya çıkar. Fetüs besin maddelerinden yoksun kalır ve rahimde ölür. Bu durum için aspirin veya heparin (bir antikoagülan) yardımı ile tedavi mevcuttur. Doktorunuz günlük aspirin tedavisi önerirse, muhtemelen düşük dozda aspirin (günde 81 miligram) kullanacaksınız. Heparin, kanın pıhtılaşmasını önlemek için sıklıkla reçete edilen bir antikoagülandır. Hamilelik sırasında heparin ile ilişkili tüm kısa ve uzun vadeli riskleri doktorunuzla görüşmelisiniz. Bu terapi yalnızca gerçekten garanti edildiğinde kullanılmalıdır.
  • Çevresel faktörler: Belirli kimyasallara, ilaçlara, röntgenlere vb. maruz kalmak da düşük yapma riskini artırabilir. Bu faktörlerden bazıları işle ilgili iken diğerleri yaşam tarzıyla ilgili olabilir. Her iki partner tarafından aşırı alkol veya kafein kullanımı ve sigara (birinci ve ikinci el) hamileliğin sonucunu etkileyebilir. Obezite, düşük yapma riskinin artmasıyla ilişkilidir.

Çoğunlukla, tekrarlayan gebelik kayıplarının nedenleri bilinmemektedir. İki düşükten sonra bile üçüncü hamileliğinizin iyi olma ihtimali yüzde 65'tir. Sorunun kökenine inebilmeleri için tekrarlayan düşüklerde uzmanlaşmış bir hekim aramak önemlidir.

Yayınlanma tarihi: 1 Ocak 1900 Pazartesi


Sorularınız için