Prenatal Tanı Testleri

Prenatal Tanı Testleri

Prenatal tanı testleri, bebeğinizin sağlığı konusunda ilk tarama testinden sonra, doktorunuz bir durumdan endişe duyarsa yapılır. Fetal tanı uzmanları, doğum kusurlarının doğru prenatal teşhisini sağlar.

Prenatal tanı testleri birkaç farklı şekildedir. Doğum öncesi testler, bebeğinizin sağlığının yanı sıra sizin sağlığınızı değerlendirmek için kan testleri, görüntüleme testleri, kromozom analizi ve diğer genetik testleri içerir.

Prenatal tanı testlerinden biri ultrason muayenesi

Prenatal tanı testlerinden biri olan ultrason muayenesi, invazif olmayan bir görüntüleme çalışmasıdır. Dönüştürücü (küçük, elde tutulan bir alet) vücut dokularının yoğunluğuna dayalı bir görüntü oluşturmak için ses dalgaları üretir.

Ultrason muayenesi fetüsün gebelik yaşını ve büyüme düzeyinin uygun olup olmadığını belirlemek, gebelikteki bebek sayısını değerlendirmek, plasenta yapısını, yerini ve kan akışını değerlendirmek ve en önemlisi fetüsün fizik muayenesi için yapılır. Ultrason, en uygun tedavilerin yapılmasına imkan veren, fetüsün tam bir değerlendirmesidir.

Fetal MR nedir?

Fetal MRI (manyetik rezonans görüntüleme), doktorlara anatomik yapılar hakkında bilgi sunan başka bir görüntüleme testidir. Bu test, görüntüleri elde etmek için iyonlaştırıcı radyasyon kullanmaz, bunun yerine, görüntüleri oluşturmak için manyetik alan kullanılır. Prenatal tanı testlerinden olan MR, İkinci ve üçüncü trimesterde hamile kadınlar ve fetüsler için güvenlidir.

MR görüntüleri fetal ultrasondan elde edilen bilgileri tamamlayabilir. MR, fetal beyin ile ilgili ultrasondan elde edilemeyen ek bilgilerin yanı sıra, doğumdan sonra bebeğin bakımını yönlendirebilecek diğer fetal anatomik yapılar hakkında bilgi sağlayabilir.

Fetal ekokardiyogram nedir?

Fetal ekokardiyogram, özellikle doğmamış bebeğin kalp yapısına ve işlevine bakan bir ultrasondur. Prenatal tanı testlerinden fetal ekokardiyogram, bebeğin tümünün ayrıntılı ultrasonu için kullanılana benzer ekipman kullanılarak yapılır ancak bebeğin kalbi hakkında daha özel görüntüler ve bilgiler elde edilir.

Fetal kalp değerlendirmesi, bebeğin doğumuna hazırlık ve gerekli herhangi bir özel müdahaleye yardımcı olmak için çok önemli olabiliyor. Kalbin işlevini değerlendirmek ve gerekli olabilecek uygun tedaviyi ya da fetal tedavileri belirlemek kalp kusurları dışındaki birçok farklı doğum kusurunda da ayrıca önemlidir.

Doğum öncesi tanı testlerinden amniyosentez nedir?

Prenatal tanı testlerinden biri de amniyosentezdir. Amniyosentez, amniyon sıvısından bebek hakkında bilgi alınmasını sağlayan doğum öncesi bir testtir. Bu test, 15. gebelik haftasından sonra herhangi bir zamanda yapılabilir.

Doktor, ultrason ile izlerken, ince bir iğne ile annenin karın duvarından rahimde bulunan amniyotik sıvı kesesine ulaşır. Çıkarılan amniyotik sıvı, şüpheye bağlı olarak test için gönderilebilir. Amniyosentez, diğer birçok teste ek olarak fetal kromozomlar hakkında önemli bilgiler sağlayabilir.

Koriyonik villus örneklemesi

Koriyonik villus örneklemesi, prenatal tanı testlerinden bir diğeridir. Bu test, gebeliğin 10. ve 13. haftaları arasında yapılır. Karından bir iğne ile veya küçük bir kateter (tüp) kullanılarak rahim ağzına ulaşılır. Bu aynı zamanda ultrason yardımıyla izlenerek yapılır. Plasentadan küçük bir miktar doku alınır ve kromozomların değerlendirilmesi veya spesifik genetik testler için laboratuvara gönderilir.

Fetal kan örneklemesinde ne yapılır?

Fetüsün değerlendirilmesi için fetal kanın gerekli olduğu nadir durumlarda fetal kan örneklemesi (kordosentez) yapılabilir. Doğmamış bebeğin tedavisi için ihtiyaç duyulduğunda ilaç verilebilir ve fetal kan transfüzyonu yapılabilir.

Yayınlanma tarihi: 1 Ocak 1900 Pazartesi


Sorularınız için